Dây điện ca bin PC450-7

Thương hiệu KOMATSU
Mã sản phẩm

Dây điện ca bin PC450-7

PART NO: 208-06-71510

MODEL: PC450-7