Lọc gió ngoài Donaldson ZX450LC-3 (AH-6WG1XYSA-01)

Thương hiệu WIX
Mã sản phẩm

DonaldsonP522451_Wix46432( Lọc gió ngoài ZX450LC-3 (AH-6WG1XYSA-01))

DonaldsonP522451_Wix46432( Lọc gió ngoài ZX450LC-3 (AH-6WG1XYSA-01)) được sản xuất trên dây chuyền hiện đại mang thương hiệu WIX từ MỸ.