Gầu gạy đá EC700

Thương hiệu HW
Mã sản phẩm
Tags:

Gầu gạy đá EC700

Nhãn hiệu: CTNH | Mô hình: EC700 | Kích thước | Thích hợp: Máy xúc

1.tính năng:

  Cấu hình đơn như cấu hình tiêu chuẩn

  Có sẵn hai hoặc ba hộp thiếc

2.Ứng dụng:

  Phá vỡ lớp cứng, đá cứng và đá phong hóa với lực xuyên mạnh.

Gầu gạy đá EC700