Gầu xúc tiêu chuẩn CAT312 0,6m3

Thương hiệu HW
Mã sản phẩm
Tags:

Gầu xúc tiêu chuẩn CAT312 0,6m3

Nhãn hiệu: Rhino | Mô hình: CAT312 | Kích thước: 0,6m3 | Thích hợp: Máy xúc | Nhãn hiệu: CTNH | Mô hình: JCB3-4CX | Kích thước0,2m3 | Thích hợp: Máy xúc

  1. Tính năng
  • Công suất chất đống lớn hơn cho công việc bẩn có nghĩa là tải trọng lớn hơn cho mỗi lần vượt qua
  • Được sản xuất bằng thép kết cấu cường độ cao
  • Công cụ chạm đất dễ dàng có sẵn ở Bắc Mỹ

 

  1. Ứng dụng

Công việc nhẹ như đào đất sét và tải cát, bụi bẩn và sỏi.

Gầu xúc tiêu chuẩn CAT312 0,6m3