Xương xích, Dải xích (PC300-6/7/8, EX300-5/6)

Thương hiệu ITR
Mã sản phẩm

Xương xích, Dải xích lắp cho PC300-6, PC300-7, PC300-8, EX300-5, EX300-6.