Lợi gầu PC300 H50

Thương hiệu Trasteel
Mã sản phẩm

Lợi gầu PC300 H50

Được sản xuất bởi Trasteel

Thương hiệu Tây Ban Nha.