Lợi gầu PC800 H80

Thương hiệu Trasteel
Mã sản phẩm

Lợi gầu PC800 H80

Được sản xuất bởi Trasteel

Thương hiệu Tây Ban Nha.